Ülkelere Göre Stajlar

Yurtdışında Staj - Ülkelere Göre Stajlar

Yurtdışı staj yerleştirme biçimleri, seçilen ülkeye ve programa göre değişmektedir. Zira her ülkenin sunduğu staj alternatifleri ve vize tipleri birbirinden farklı olabilmektedir. 

Amerika maaşlı staj yerleştirmelerimizi, Amerika'nın önde gelen staj yerleştirme şirketleri ile J1 sponsorları ile birlikte yapmaktayız. Resmi Türkiye temsilciliğini yaptığımız bu Amerikalı şirketlerin staj yerleştirme departmanları ile birlikte mevcut açık staj pozisyonları ve adaylarımızın kişisel özellikleri, eğitim ve iş geçmişlerini karşılaştırarak en uygun eşleşmeleri yapmaktayız. Sponsorlarımız, Amerika'nın en önde gelen yerel veya çok uluslu şirketleri ile birlikte çalışmaktadır.
 
Dil eğitimi ile birlikte yapılabilen stajları, yurtdışındaki dil okullarımızın staj departmanları ile birlikte organize ediyoruz. Amerika, Kanada, İspanya ve Almanya gibi ülkelerde öğrencilerimizi dil eğitimi alacakları dil okullarımıza yerleştirirken, staj departmanları ile gerekli bilgi paylaşımını ve koordinasyonu sağlayarak dil eğitimlerini takiben staj yapabilmelerini sağlıyoruz. Dil eğitimini takiben staj yapacak adaylarımıza aynı zamanda kendilerine iş hayatında yani staj yapacakları işyerlerinde gerekli olacak mesleki yabancı dil dersleri de verilmektedir.
 
Kanada ve Avustralya'da EĞİTİM her şeydir. Özellikle kendi eğitim sistemlerinde alınan eğitimler ve edilinen diploma ve sertifikalar bu ülkelerdeki işverenler için belirleyici olmaktadır. Bu sebepledir ki bu ülkeler adayların staj süreçlerini, eğitim ile birleştirmişlerdir. Bu ülkelerde maaşlı staj da içeren yüzlerce ve hemen herkese uygun program alternatifleri mevcuttur. Diploma ve sertifika programlarının içine monte edilmiş stajların sonunda katılımcılar eğitim aldıkları alan ile ilgili hem en güncel akademik bilgilere sahip olmakta hem de öğrendikleri bilgileri gerçek bir işyerinde deneyimleme fırsatı yakalamaktadırlar.

© Copyright | Poseidon Yurtdışı Eğitim | All rights reserved.